අපි ගැන

 

 

1.Huizhou Huisheng නිරවද්යතාව කර්මාන්ත සමාගම ලිමිටඩ්, එවැනි stapler, කඩදාසි පන්ච් ආදිය වශයෙන් අප නිර්මාණය anddevelopment විසින් කාර්යාලය stationry නිෂ්පාදනය ඉතා විවිධ පුද්ගලයෙක් වන තනි-ව්යාපාරයක් entrprise, ය

2.The කර්මාන්ත pingnan කාර්මික දිස්ත්රික්කයේ හුයිෙෂොයි ජනරජය province.We පිහිටා ඇත 5,000,000RMB හා 25million ආර්.එම්.බී. දළ ආයෝජන ලියාපදිංචි ප්රාග්ධන ඇති අතර, වර්ග මීටර් 10,000 ක ගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇත.

3.We වෘත්තියෙන්, තාක්ෂණය, තාක්ෂණික ශිල්පිණියක් හා ලිපි ද්රව්ය නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිහිපයක් වර්ග අත්දැකීම් fullof ඇත.

 

 


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!